"جزوات طلایی کنکور" درس زبان انگلیسی

با توجه به اینکه درس زبان یکی از دروس مهم و حیاتی در کنکور میباشد، بسیاری از دانش آموزان حساب ویژه و جداگانه ای برای این درس قائلند و بسیاری از آنها یادگیری زبان را از سنین بسیار کم آغاز میکنند و این یادگیری آنها از سنین کم، یک زمینه ذهنی آماده و مناسب برای مطالعه اختصاصی برای کنکور در درس زبان انگلیسی برای آنها فراهم میکند که در فراگیری پیشرفته و دقیق نکات کنکورزبان انگلیسی، کمک شایانی در کسب درصد های بسیار بالا میکند.

بسیاری از مطالبی که در کتابهای درسی تحت عنوان درس زبان انگلیسی با آنها مواجه هستیم مفاهیمی بسیار کلی میباشد که به کمک مدرس این مفاهیم کلی به جزئیات کوچک تقسیم شده و به دانش آموز تدریس میشود و در ادامه با توجه به کمبود زمان تدریس در طول سال تحصیلی یادگیری و جمع آوری نکات ریز و مهم بر عهده دانش آموز گذاشته میشود که یک دانش آموز خلاق و باهوش این نکات ریز و مهم را از طریق موشکافی تمرینات موجود در کتاب به دست می آورد.در جزوه ی " نکات طلایی زبان انگلیسی کنکور" مفاهیم دستوری به صورت طبقه بندی شده قرار گرفته اند و تمامی نکات سوال شده در کنکور سالهای اخیر را پوشش داده است . سرفصل های این جزوه به شرح زیر میباشد:

v     افعال کمکی

       فعل کمکی be  و مشتقات آن

       فعل کمکی do  و مشتقات آن

       فعل کمکی have  و مشتقات آن

       افعال کمکی حالت

در این بخش دسته بندی های مربوط به افعال کمکی بیان شده است که این افعال پایه اساسی در یادگیری ساده تر و درست زبان میباشد و بدون تسلط بر آنها یادگیری مفاهیم پیچیده ی زبان غیر ممکن خواهد بود.

v     زمان ها در زبان انگلیسی

       حال ساده

       گذشته ساده

       آینده ساده

       گذشته استمراری

       ماضی نقلی

       ماضی نقلی استمراری

       ماضی بعید

       آینده کامل

To be going to            

       تطابق زمان ها

زمان ها و قواعد مربوط به آنها شاکله و اساس زبان انگلیسی را تشکیل میدهد و گذشتن سطحی و ساده انگاشتن آن سر آغاز شکست در درس زبان میباشد. در این قسمت آز جزوه تمامی زمانها به همراه ساختار جملات، نحوه و زمان کاربرد به همراه نشانه های هر زمان به صورت دقیق و ریز مورد بررسی قرار گرفته وبه استثناها که خارج از قواعد میباشند.

v     کلمات استفهام

v     قید تکرار

v     جملات مجهول

v     افعال ناقص

v     جملات شرطی

v     کاربرد سببی have , get

v     کاربرد دو فعل در جمله

v     افعال عبارتی جدا شدنی

v     افعال عبارتی جدانشدنی

v     اجتناب از تکرار

v     نکات مربوط به  need &dare

v     نکات مربوط به  neither nor & either or

v     نکات مربوط به very, too, so, enough, such a & such an

v     نکات مربوط به کاربرد wish در تست های کنکور

v     ضمایر فاعلی

v     ضمایر مفعولی

/ 0 نظر / 103 بازدید